<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/nojs.php">
Tìm hiểu thêm

Bạn là ai?

Hãy cho họ thấy!

Lựa chọnCon đường

Thông Tin

23:00

03.05.2015

Nâng cấp SAMP 0.3.7.
Hiện tại máy chủ đã nâng cấp sang SAMP 0.3.7, các bạn vui lòng update SAMP Client 0.3.7 để kết nối vào máy chủ
Bạn có thể tải về tại đây:

SAMP 0.3.7